Foto: NASA’s Goddard Space Flight Center/Jeremy Schnittman

NASA zveřejnila fascinující simulaci černé díry.

Když v dubnu tohoto roku zveřejnil mezinárodní tým složený z 347 vědců první snímek černé díry šlo o obrovský průlom ve vesmírném bádání. A dnes se lidstvo posouvá o další krůček vpřed. Díky odborníkům z NASA, kteří zveřejnili simulaci černé díry ukazující tok světla v jejím okolí.

Do jara 2019 jsme netušili, jak vlastně černá díra vypadá. Věděli, nebo tedy s velkou pravděpodobností jsme tušili, že skutečně existuje, ale nikdy předtím se nám ji nepodařilo zachytit. Teprve po dlouhé a náročné práci se to podařilo mezinárodnímu týmu 347 odborníků, který za svůj objev získal ocenění Breakthrough Prize Foundation, které je považováno za jakýchsi vědeckých oscarů.

Odborníci z NASA nyní vytvořili simulaci černé díry, která ilustruje to, jak její gravitace dokáže deformovat okolí. Vizualizace simuluje typický vzhled černé díry, kdy se hmota hromadí v extrémně horkých akreční disk. Silná gravitace černé díry pak ovlivňuje tok světla v discích a vytváří obraz, který je nám znám od dubna tohoto roku.

Foto: NASA’s Goddard Space Flight Center/Jeremy Schnittman

Zatímco v blízkosti centra černé díry se plyn pohybuje rychlostí přibližující se rychlosti světla, na vnější části disků je již rychlost o něco pomalejší. Právě díky tomu můžeme na černé díře pozorovat rozdílné světlé a tmavší pruhy. Platí také, že se nám pravá strana černé díry zdá jasnější. Jde o důsledek proudění plynu směrem „k nám“ takovou rychlostí, že se světlo v důsledku Einsteinovy relativity jeví jasnější.

Nejjasnější částí černé díry je tzv. fotonový prsten, který ohraničuje temnou část v jejím centru. Tento tenký jasný pás je způsoben nadměrným ohybem světla v důsledku extrémní gravitační síly. Uprostřed fotonového prstenu se nachází oblast černé díry, ze které už nedokáže uniknout žádná částice, ani jediný foton světla.

Foto: NASA’s Goddard Space Flight Center/Jeremy Schnittman

Simulace černé díry je dílem Jeremyho Schnittmana, který říká, že donedávna byly podobné vizualizace omezeny pouze na fantazii vědců a představy umělců. „Simulace jak tato nám skutečně pomáhají představit si to, co Einstein myslel když mluvil o gravitační deformaci prostoru a času“, říká Schnittman v tiskové zprávě NASA.

0
Uložit článek
Komentovat ( 0 )