Foto: Unsplash.com

Psychedelickými látkami a jejich účinky se vědci zabývají již nějaký ten čas.

Mezi známé Psychedelika patří například i LSD, tedy diethylamid kyseliny lysergové. Je to silný halucinogen, který byl poprvé syntetizován ještě v roce 1983. Od té doby s ním experimentují nejen odborníci, ale i laici. Nedá se však říci, že by to vždy dopadlo dobře.

Žena užila 550 násobnou dávku LSD

V médiích se zprávy o lidech, kteří experimentují s rekreačními drogami, objevují nejednou. Možná jste slyšeli o ženě, která požila desetinásobnou dávku LSD, další požila drogu v době, kdy byla těhotná a tady to ještě ani zdaleka nekončí. Jak informuje portál Science Alert, před časem byl zaznamenán případ ženy, která užila až 550-násobnou dávku LSD a nechtěně se tak předávkovala. Údajně si LSD spletla s jinou drogou, kterou plánovala užít.

Ať už se lidé rekreační drogou předávkovali záměrně nebo náhodně, vědci se rozhodli, že je zahrnou do své studie. Účinek psychedelik ve vysokých dávkách totiž ještě není po medicínské stránce dostatečně prozkoumán. Například lékaři nemají téměř žádné informace o negativním vlivu vysokých dávek psychedelik vzhledem k tomu, že něco takového z etických důvodů na lidech testovat nemohou.

Foto: unsplash

Nezbývá jim tedy nic jiného, než zaměřit se na případy, kdy se do nemocnice dostal jedinec, který se sám předávkoval. V jednom z případů se 55 miligramy LSD předávkovala 46-letá žena CB, která mimo jiné užívala morfin na tišení bolestí způsobených lymskou boreliózou. Později přešla na jiné návykové látky a v čase předávkování si práškovou formu LSD spletla s kokainem.

LSD si spletla s kokainem

Ve své studii vědci uvádějí, že užitá dávka představuje až 550 násobek běžné dávky rekreačně užívané drogy. Žena si problém uvědomila až po 15 minutách od užití a okamžitě si přivolala pomoc. Během následujících 12 hodin trávila většinu času zvracením nebo v bezvědomí. Během dalších 12 hodin se dostavil stav změněného vědomí, nevolnost však přetrvávala i nadále.

Spolubydlící ženy uvedla, že po užití LSD CB klidně seděla na židli, kolem úst měla pěnu, často zvracela a vydávala náhodné zvuky a slova. Později žena nadále experimentovala s mikrodávky LSD, vzdala se však morfinu. Následkem užívání drog se nevyhnula abstinenčním příznakům a epizodám deprese, úzkosti a sociální izolace, přiznala však, že LSD abstinenční příznaky zmírnilo.

Foto: unsplash

V dalším z případů jen 15-letá dívka AV omylem užila desetinásobek dávky LSD. AV v minulosti užívala marihuanu. Kromě toho jí byla diagnostikována hypománie, deprese a bipolární porucha. Po užití drogy se dívka chovala chaoticky a překonalo záchvat. Zajímavé je, že po zotavení rodina pozorovala zlepšení stavu mentálního zdraví dívky.

Ve stejnou dobu jako AV předávkovala i 26-letá dívka NM, která užila pětinásobnou dávku LSD. NM užívala Psychedelika pravidelně, v čase předávkování však byla těhotná. Dítě bylo odborníky sledováno až do věku 18 let a neprojevily se u něj žádné zvláštnosti, které by mohly být vyvolány předávkováním matky.

Foto: Pixabay.com

I když ani jedna z žen na předávkování LSD nezemřela, vědci jednoznačně doporučují s psychedeliky neexperimentovat a experimenty raději přenechat odborníkům.

0
Uložit článek
Komentovat ( 0 )