Foto: Unsplash.com

Jistě i vy nejednou slyšíte, jak si někdo stěžuje na svou slabou paměť a zapomnětlivost.

Není se co divit, žijeme ve světě přesyceném informacemi a mozek nemůže dlouhodobě uchovat všechno. Ba právě naopak, pamatujeme si jen zlomek z toho, co kolem sebe vidíme a slyšíme. To však neznamená, že svou paměť nemůžeme posílit. Jak na to?

Jak si posílit paměť během spánku?

Jak informuje portál Medical Express, vědci z Tel Avivu a z Weizmannovho vědeckého institutu spojili síly, aby tak vytvořili novou metodu posilování paměti během spánku. Metoda spoléhá na spojitost mezi vzpomínkou a vůní, vědci proto spícím lidem aplikovali do jedné nosní dírky specifickou vůni, která měla vyvolat určitou vzpomínku.

Díky této metodě mohou vědci lépe prozkoumat spojitost mezi spánkem a upevňováním vzpomínek, což může být mimořádně užitečné v případě, že pacient při poranění mozku utrpěl amnézii. Ovlivňování paměťových schopností může pomoci i pacientům s posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD), u kterých vzpomínka může působit jako spouštěč stresu a úzkosti.

Foto: unsplash

Ve studii publikované v odborném časopise Current Biology se uvádí, že už dlouho je známý fakt, že vzpomínky, které jsme si během dne vytvořili, se upevňují během spánku. Informace, která se ukládá do dlouhodobé paměti, postupně přechází z části mozku zvané hipokampus do tzv. neokortexu. Jak přesně k tomuto procesu dochází, to se vědcům zatím nepodařilo zjistit. Vědci však dokáží proces konsolidace záměrně podpořit a v tomto případě vyvolali aktivitu v jedné hemisféře mozku a následně obě hemisféry pozorovali a porovnávali. Tak se jim podařilo určit oblast mozku, která souvisí s reaktivací vzpomínky.

Vědci mohou pomoci pacientům s PTSD či poraněním mozku

Podobný postup ukázal, že u pacientů s PTSD dochází ke zvýšené aktivitě v pravé hemisféře mozku. Další výzkum může pacientům pomoci, a to tím, že se během spánku zabrání reaktivaci traumatizující vzpomínky a tím pádem se eliminuje stres, který vzpomínka vyvolává. Nová metoda může být užitečná i u pacientů, kteří utrpěli poranění mozku, například následkem porážky.

Prvním krokem ve výzkumu bylo zjištění, že informace týkající se levé strany těla se ukládají v pravé hemisféře mozku a naopak. Následně vědci aplikovali vůni růží a požádali účastníky výzkumu, aby si zapamatovali umístění série slov nacházející se na levé, popřípadě na pravé straně monitoru. Pak vědci účastníků otestovali a nechali je, aby si na chvíli v laboratoři přispali. Během spánku byla opět aplikována vůně růží, ovšem jen do jedné nosní dírky. Díky tomu byli vědci schopni reaktivovat vzpomínku uloženou v konkrétní hemisféře mozku.

Foto: unsplash

Vědci monitorovali participanty i za pomoci EEG a ukázalo se, že aplikace vůně do jedné nosní dírky způsobila odlišnosti v mozkové aktivitě v levé a v pravé hemisféře. V hemisféře, která byla ovlivněna vůní, probíhalo upevňování vzpomínek intenzivněji. Po probuzení byli participanti opět požádáni, aby si vzpomněli na slova, která předtím viděli na monitoru. Ukázalo se, že participanti si mnohem jednodušeji vybavovali slova uložené v té hemisféře mozku, která byla ovlivněna vůní.

0
Uložit článek
Komentovat ( 0 )