Unsplash.com

Psát na počítači je samozřejmě vysoce užitečná dovednost, která umožňuje rychle a snadno zaznamenat spoustu poznámek.

A docela určitě to musí být dobrá věc, že? Jenže možná ne, napsal zpravodajský server BBC News.

 

V experimentu, který provedla Pam Muellerová z Princetonské univerzity a zveřejnila ho v roce 2014, sledovali studenti projev z každoroční konference TED, z něhož si měli dělat poznámky. Polovina z nich dostala laptopy a polovina si zapisovala perem na papír.

Daly by se očekávat jen malé rozdíly v poznámkách, protože studenti jsou v dnešní době zvyklí na klávesnici. Ale rozdíly byly. Studenti používající klávesnici s větší pravděpodobností zapisovali projev přednášejícího doslova, zatímco studenti píšící pomaleji rukou neměli jinou možnost, než pracovat s informacemi a vybírat z nich to nejdůležitější.

Následně dostali studenti inteligenční testy, aby odvedly jejich pozornost od právě zapsaného textu, a poté měli odpovídat na otázky týkající se přednášky.

Vítěz je znám

Pokud šlo o zapamatování faktů, nezáleželo na tom, kterou metodu pořizování poznámek použili. Ale když dostali otázky, v nichž bylo potřeba vysvětlit koncepty zahrnuté v přednášce, studenti pořizující si rukopisné poznámky na tom byli lépe.

Doslovné zapisování textu zahrnuje mělčí formu kognitivního zpracovávání. Můžete dokonce zapisovat text slovo od slova, aniž byste museli myslet na obsah textu, pokud budete chtít.

Ale když použijete pero a papír, zpracujete informaci hlouběji, protože pravděpodobně nedokážete zapsat všechno. A další výhodou použití pera a papíru je to, že se můžete velmi rychle orientovat na stránce, zakroužkovávat si, podtrhávat části textu nebo připisovat další informace na okraj.

Proč tomu tak je?

Tým zajímalo, zda problémem není samotné používání laptopu – a ne zapisování doslovného textu. Proto následně provedli podobný pokus, při němž studenty výslovně varovali, aby nezapisovali přednášený text doslova.

Navzdory tomuto varování analýza poznámek zjistila, že studenti používající laptopy stále pořizovali více doslovných zápisů a stále nedokázali zodpovědět konceptuální otázky tak dobře, jako ti, kteří si dělali poznámky rukou.

Ale pokud máte kompletnější poznámky, nepochybně vám to z dlouhodobého hlediska pomůže, až si je budete chtít zopakovat, že? Odpověď zní – spíš ne. Když měli studenti možnost znovu si poznámky projít před dalším testem o týden později, skupina se zápisky perem na papíře si stále vedla lépe.

Důvodem je, že když vědomě zpracováváte materiál při jeho sumarizaci v rukou psaných zápiscích, pomáhá to lepšímu pochopení i zapamatování.

0
Uložit článek
Komentovat ( 0 )