Foto: archív TASR/AP

Tři soutěsky jsou největší vodní elektrárnou na světě.

Současně jsou i největší vodní stavbou na světě. Nachází se v Číně, v provincii Chu-pej, a je postavena na řece Jang-c’-ťiang. Vodní dílo Tři soutěsky je označováno jako čínský projekt století, a právem. Drží mnohé nej, i když ne všechny zrovna v pozitivním světle.

Začátek projektu Tři soutěsky

Je až k neuvěření, že tak obrovská stavba byla postavena za pouhých 12 let. S výstavbou se začalo v roce 1994, dokončili ji v roce 2006, ačkoliv pravdou je, že plány k jejímu postavení se řešili téměř 100 let. Představili ji již v roce 1919 a již v roce 1932 se začali vykonávat přípravní práce. Následní japonsko-čínská vojna ovšem projekt na dlouhé léta odsunula do ústraní, i když se s přestávkami o jejím vybudování pořád uvažovalo.

Foto: archív TASR/AP

Reální kontury projekt opět získával až v 80-tých letech minulého století, ovšem k výstavbě se přikročilo až v roce 1994.

Vysídlení

V oblasti, která je nyní zaplavena, žilo až 1,4 milionu lidí, kteří museli být vysídleni. Ze zemědělců se tak ze dne na den stali obyvatelé měst, většina byla přestěhována do města Čchung-čching, jednoho z největších měst v Číně, se současnou populací víc než 8 milionů lidí. Vysídlování ovšem pokračovalo i později a bylo masivnější. V důsledku sesuvů půdy a eroze muselo své domovy později opustit až 4 miliony obyvatel. Lidi nemohli stát v cestě největšímu vodnímu dílu na světě.

wikimedia.org

Technické parametry

  • Elektrárna má 32 generátorů s instalovaným výkonem 22 500 MW
  • Roční produkce elektrárny je 80 TWh
  • Hráze má výšku 185 metrů, je 2 335 metrů dlouhá a 126 metrů široká
  • Vytváří přehradní jezero s rozlohou 1085 km2 a s délkou téměř 600 km
  • Instalovaný výkon všech elektráren na Slovensku dohromady je 4521 MW, tedy téměř 5-
  • násobně míň než Tři soutěsky

Vliv na životní prostředí

Taková stavba se nezaobejde bez toho, aby ovlivnila své okolí. Pozitivní změnou byla regulace říčního toku, a tedy zabránění záplavám, které tuto oblast postihovali. Dalším pozitivním vlivem je, že energii, kterou elektrárna vyrobí, by bez její existence musel zabezpečit jiný zdroj, což je v Číně většinou energie z uhlí. Díky Třem soutěskám se tak ročně ušetří 31 milionů tun uhlí, které by vyprodukovaly miliony tun prachu, jeden milion tun oxidu siřičitého nebo 10 tisíc tun oxidu uhelnatého.

wikimedia.org

Další vlivy zas tak pozitivní nebyli. Již zmíněná eroze nebo sesuvy půdy kromě vyhnání lidi z jejich domovů také přetvořili krajinu. Z okolí také zmizli lesy, ačkoliv je čínská vláda nyní nanovo zalesňuje. Tato oblast je však známá svou biodiverzitou a je domovem pro více než 6 tisíc druhů rostlin. Jelikož tady došlo k odlesňování, utrpěli i jiné rostliny než stromy, z kterých jsou mnohé v ohroženém stavu.

Foto: Yoshi Canopus [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
Vodní elektrárna nevplývá dobře ani na vodní živočichy. Ryby umírají v lopatkách turbín. V povodí řeky žije 361 druhů ryb, z kterých se mnohé ocitli v ohrožení a některé druhy z řeky úplně vymizeli.

Tři soutěsky měli také vliv na Zem jako takovou. Vědci z NASA vypočítali, že masa vody v přehradě prodloužila den o 0,06 mikrosekundy a mírně zploštila tvar Země.

Foto: archív TASR/AP

Budoucnost

Čínská vláda plánuje maximalizovat užitečnost Tří soutěsek, a to vybudováním série přehrad na horním toku řeky. Celková kapacita těchto přehrad bude 38 500 MW, což je téměř dvounásobek kapacity Tří soutěsek. Jelikož poptávka po energii každým rokem roste, tento krok bude nejspíš nevyhnutelný.

wikimedia.org
0
Uložit článek
Komentovat ( 0 )