Foto: Photo by wendel moretti from Pexels

Zažil ho už zřejmě každý z nás.

Pojem saudade je portugalským slovem a vyjadřuje něco, na vyjádření čeho v češtině a ani ve většině jiných jazyků neexistuje žádný výraz. Jeho vysvětlení je sice náročné a připomíná pojem „nostalgie“, ale přece nejde o totéž. Přesný výklad tohoto slova ozřejmil portál Learning Mind.

Jak jsme tedy zmínili, pojem saudade připomíná svým významem nostalgii, avšak přece je to něco jiného. Když cítíte saudade, prociťujte velmi hlubokou emoci, která vás naplňuje spíše smutkem než štěstím. Podobně jako u nostalgii, i při saudade totiž vzpomínáte na něco krásné z minulosti, avšak v tomto případě až zoufale toužíte po tom, aby se to opakovalo.

Velmi dobře se to dá vysvětlit například na situaci, kdy vzpomínáte na někoho, s kým jste se rozešli, nebo na někoho, kdo z tohoto světa už odešel. Sice cítíte dík a štěstí při vzpomínce na všechno krásné, co jste spolu zažili, ale zároveň cítíte hluboký smutek až beznaděj z toho, že je to už pryč a nevrátí se to.

Photo by Andrew Neel from Pexels

V tomto se saudade liší od nostalgie – nostalgické mohou být například vzpomínky na dětství. Toto období bylo pro většinu lidí bezstarostné a radostné, ale když na něj vzpomínáte, necítíte ani beznaděj, ani smutek. Cítíte prostě jen „nostalgii“. Oproti tomu, pocit saudade je užší spjat se smutkem.

Další rozdíl ve srovnání s nostalgií je také v tom, že zatímco nostalgii pociťujeme jen při vzpomínce na situace či na chvíle, které jsme reálně zažili, saudade můžeme cítit i při myšlení na to, co se stát mohlo, ale nestalo se. Jde o situace, kdy si vyčteme, že jsme něco neudělali a v hlavě si představujeme, jaké jiné (a lepší) by vše bylo, kdybychom se zachovali jinak.

Jak tedy můžete vidět, teď už víte, že jde o opravdu častou emoci. Kdy jste saudade naposledy cítili vy?

0
Uložit článek
Komentovat ( 0 )