Foto: unsplash/ Zoltán Tasi

Vše ve vesmíru a ve světě je drženo pohromadě nebo rozdělované silami, o kterých se učíme už na základní škole.

Silám, které působí na částice, z nichž se skládá svět, říkáme základní síly a mechanismus, kterým na sebe působí, je interakce. Na každém kroku na nás působí gravitační síla, elektromagnetická síla a síly zvané silná a slabá interakce.

Fyzikům se podařilo objevit pátou sílu

Jak však informuje portál Science Alert, to není všechno. Vědcům se podařilo zjistit, že na částice pravděpodobně působí i další, pátý druh síly. Navíc, toto není první případ, kdy vědci působení donedávna neznámé síly zachytili. Před několika lety objev ohlásili vědci při pozorování rozpadu izotopu berylia. Stejný tým vědců nyní pozoroval působení této síly opět a zachytily i známku částice, která působení síly přenáší. Částici pojmenovali X17.

Foto: unsplash

Objev zatím ještě nebyl vědeckou obcí potvrzen, pokud se to však podaří, X17 pomůže vědcům nejen lépe pochopit fungování vesmíru, ale může posunout vpřed i výzkum temné hmoty. Za objevem X17 stojí tým maďarských vědců z institutu nukleárního výzkumu na čele s Attily Krasznahorkayom a působení zvláštní síly poprvé pozorovali ještě v roce 2016. Jak jsme zmínili výše, zkoumali rozklad izotopu berylia a vědcům se zdál zvláštní způsob, jakým izotop beryllium-8 vyzařoval světlo .

Posune se výzkum temné hmoty?

Pokud obsahuje vyzařované světlo dostatek energie, může dojít k transformaci na elektron a pozitron. Ty se od sebe pod jistým úhlem odtlačí, až se nakonec zcela vzdálí. Jako vždy, i v tomto případě je však platný zákon zachování energie a pokud energie narůstá, úhel, pod jakým se částice od sebe vzdalují, by se měl zmenšovat. K tomu však nedošlo v případě výzkumu Krasznahorkaya a jeho kolegů.

Foto: unsplash

Když se od sebe částice vzdalovaly pod úhlem 140 stupňů, došlo k nárůstu počtu elektronů i pozitronů. Novinka ihned upoutala pozornost vědců z celého světa a shodli se na tom, že za anomálii by mohla být odpovědná částice, o jejíž existenci se dosud nevědělo, například zcela nový druh bosonu.

V současnosti jsou známé čtyři základní síly, přičemž tři z nich působí přitažlivě nebo odpudivě právě prostřednictvím bosonů. Gravitační síla se přenáší prostřednictvím částice, kterou vědci pojmenovali gravitron, tu se však zatím nepodařilo identifikovat. I když se tedy vědci z objevu těší, čeká je ještě obrovské množství práce, výzkumů a experimentů, dokud se jim existenci páté síly podaří spolehlivě dokázat.

Studie, kde vědci zkoumali izotop berylia, již byla publikována ve vědeckém časopise Physical Review Letters, na novou studii si však zřejmě ještě chvilku počkáme. Část informací je publikována na stránce arXiv.

0
Uložit článek
Komentovat ( 0 )