Ilustračná foto: Pixabay

Jak může být hvězda starší vesmír? To netuší ani astronomové.

Věk vesmíru je odhadován na přibližně 13,8 miliardy let. No už více než 100 let astronomové pozorují tajemnou hvězdu vzdálenou od nás 190 světelných let, která je považována za nejstarší objekt ve vesmíru. Její věk je odhadován na 14 miliard let, což ale nastoluje zásadní otázky. Jak může být objekt starší než prostředí kolem něj? A jsou vůbec tato měření správné?

Hvězda HD 140283 se nachází v souhvězdí Váhy a putuje rychlostí 1,3 milionu kilometrů za hodinu. Přezdívku podle biblické postavy Metuzalém nedostala náhodou, ale protože je považována za nejstarší objekt vesmíru.

Jak informuje portál Space, v roce 2000 Evropská kosmická agentura (ESA) pomocí satelitu Hipparcos odhadla věk této hvězdy na 16 miliard let.

Ilustrační foto: Pixabay

„Byla to vážná nesrovnalost,“ řekl astronom Howard Bond z Pennsylvánské státní univerzity, protože věk vesmíru je stanoven na 13,8 miliardy let.

Předpokládaný věk vyvolal velký problém. Jak může být hvězda starší než vesmír? To by přece nedávalo smysl. Howard Bond se proto s kolegy rozhodl, že hodnotu 16 miliard let ověří. Analyzovali pozorování uskutečněné mezi rokem 2003 až 2011 a její věk stanovili na upravených 14,46 miliardy let.

Na základě teoretických předpokladů zkoumali jaderné reakce ve hvězdě, rozptýlení prvku helia a vodíku, zda poměr kyslíku a železa, který se také ve hvězdě nachází. Zjištěný věk je sice stále vyšší než věk vesmíru, ale astronomové si „umyli ruce“ tím, že uvedli nejistotu měření na úrovni 800 milionů let. Při započtení této odchylky by již věk Matuzaléma byl nižší než věk vesmíru.

Další měření, tentokrát z roku 2014, opět omladily věk HD 140283 a to na 14,27 miliardy let, opět s možnou chybou na úrovni do 800 milionů let.

Ilustrační foto: Pixabay

Astronom Robert Matthews z Aston University v Birminghamu se ale stále domnívá, že problém věku této hvězdy nebyl ještě vyřešen. Navíc v roce 2019 špičkoví Kosmologové Kavliho institutu pro teoretickou fyziku uvedli, že ani věk vesmíru nemusí být odhadnut správně a podle jejich propočtů by mohl být mladší i o několik stovek milionů let.

Je jasné, že nejen věk hvězdy HD 140283, ale i věk vesmíru je stále ještě předmětem dalšího zkoumání a měření. Problém v měření dělá i neustále rozpínání vesmíru. Jedno je ale s vysokou pravděpodobností jisté. I když to ještě není potvrzeno, vesmír by měl být přece jen o „cosi“ starší zatím nejstarší hvězda, která se v něm nachází.

0
Uložit článek
Komentovat ( 0 )