Foto: unsplash/ Chalis007

Možná jste i vy viděli film, ve kterém hlavní postava sváděla vnitřní boj.

Ten byl vyobrazen tak, že na jednom rameni jí seděl roztomilý anděl, který se vždy snažil činit dobré rozhodnutí a na tom druhém zas ďábel, který postavě našeptával, aby podlehla pokušení. Ve skutečném životě to ale takhle nefunguje. Vnitřní boje svádíme prostřednictvím vnitřního monologu, který komentuje vše, co děláme.

Dokážete vnímat svůj vnitřní monolog?

Vnitřní monolog funguje jako nějaký komentátor, který komentuje vše, co v průběhu dne děláme. Pokud tento vnitřní monolog vnímáte, měli byste vědět, že to nedokážou všichni. Jak totiž informuje portál My Modern Met, ne každý má takové štěstí (nebo smůlu). Pro lidi bez vnitřního monologu je představa „komentátora“ v hlavě stejně zvláštní, jako představa úplného ticha pro ty, kteří vnitřní monology vedou.

Bouřlivou diskusi na toto téma vyvolal příspěvek, který prostřednictvím Twitteru zveřejnil před časem uživatel KylePlantEmoji. Toho šokoval fakt, že někteří lidé vnitřní monolog vnímají, jiní zas ne. Dokonce i ti, kteří vnitřní monolog vnímají, se mezi sebou liší. Zatímco někteří „slyší“ celé souvislé věty, jiní vnímají tento monolog jen ve formě obrazů nebo abstraktních myšlenkových pochodů a pokud je chtějí zhmotnit musí obrazy a abstraktní myšlenky vyslovit nahlas.

I když většina lidí si není vědoma toho, že existuje i jiný způsob existence, jak ten jejich, tedy s vnitřním monologem nebo bez něj, vědci o tomto jevu vědí a diskutují o něm už celé roky. Například psychologové se funkcí vnitřního monologu začali zabývat ještě kolem roku 1930 a ruský psycholog Lev Vygotsky byl prvním, kdo přišel s hypotézou, že externí rozhovor může být internalizovaný.

Mohou ho vnímat i neslyšící jedinci

Jeho domněnku potvrdil fakt, že vnější i vnitřní řeč jsou ovládané toutéž částí mozku, a to tzv. Brocovým centrem řeči. Ať už však vnitřní monolog vedete a vnímáte, nebo ne, nedělejte si starosti. Během desetiletí zkoumání vědci zjistili, že někteří lidé se sami sobě promlouvají za pomoci vnitřního monologu neustále, jiní tak činí jen občas a někteří lidé zas vůbec. Jak jsme zmínili, liší se dokonce i formy vnitřního monologu a jak informuje portál IFLScience, vnitřní monolog mohou vnímat dokonce i neslyšící jedinci.

Foto: unsplash

Do zkoumání tohoto jevu se pustili i  vědci z Harvardu a zjistili, že vizuální a verbální myšlení navzájem úzce souvisí. Ukázalo se totiž, že u lidí, u kterých je přítomen jasný a souvislý vnitřní monolog, je tento monolog obvykle doprovázen i zřetelnými vizuálními obrazci. Na druhé straně, existují lidé, kteří si mentálně obrazce vybavit nemohou. Pokud je požádáte, aby si představili koalu s modrou srstí nebo cokoli jiného, prostě to nedokážou. Tomuto jevu se říká aphantázia.

Ať už vnitřní monolog vedete nebo ne, o své mentální zdraví se obávat nemusíte. Rozdíly mezi lidmi v této oblasti však vyvolávají v odborných kruzích ještě i dnes řadu otázek.

0
Uložit článek
Komentovat ( 0 )