foto: Unsplash - ilustračné

Zmíníme-li moře, nejednomu z vás přijde na rozum pláž.

K moři neodmyslitelně patří pobřeží, ideálně pláž, po které se dá projít nebo nasbírat pár mušlí. Jde-li však o Sargasové moře, po jeho pobřeží se neprojdete, a to z jednoduchého důvodu. Jednoduše neexistuje.

Moře bez pobřeží

Na první pohled by se mohlo zdát, že moře je nekoneční vodní plochou, pravdou ovšem je, že většina z nich je alespoň částečně obklopena pevninou. Výjimku tvoří jediné moře na světě, nacházející se v severní části Atlantického oceánu. Sargasové moře je jediné, které není obklopeno ani kouskem pevniny, a to navzdory tomu, že zabírá až dvě třetiny Atlantického oceánu.

Čtyři proudy

Sargasové moře své pojmenování získalo po řase s názvem Sargassum – pro ní je totiž domovem. Jak je možné, že Sargasové moře není omýváno žádným pobřežím? Jeho hranice neurčuje pevnina, nýbrž čtyři oceánské proudy. Na severu tvoří přírodní ohraničení Sargasového moře Severoatlantický proud, na západě zas Golfský proud, na východě Kanárský proud a na jihu jej ohraničuje Severní rovníkový proud.

Vznášející se řasa

Proudy omývají Sargasové moře ve směru hodinových ručiček a vytvářejí jakousi slučku ve tvaru elipsy. Jak jsme zmínili, Sargasové moře zabírá nemalou plochu, je 1 600 kilometrů široké, 4 800 kilometrů dlouhé a na jeho povrchu se vznáší hnědá řasa Sargassum. Tato řasa totiž neroste na mořském dně, nýbrž se vznáší na jejím/jeho povrchu.

Domov pro množství živočichů

Další zajímavostí je, že i navzdory tomu, že Sargasové moře nemá pobřeží, tvoří přechodní domov pro obrovské množství živočichů, jako třeba garnáty nebo kraby. Najdete tady však i ohrožený druh mořského úhoře a je jako stvořeno pro čerstvě vylíhnutá mláďata želv. Každý rok sem zas zavítají plejtváky dlouhoploutvé nebo žraloky. Stěhovavé ptáky zas využívají zastávky nad Sargasovým mořem ke krmení, v řasách se pro ně totiž ukrývá mnoho dobrot.

Ostrov z odpadu

Naneštěstí, i když toto moře nemá pobřeží, tak jak po celém světě, i tady najdete odpadky. Proto, rozhodnete-li se Sargasové moře prozkoumat, měli byste si dát pozor na obrovský ostrov z odpadků. Odhaduje se, že se ostrov skládá z 200 000 kusů odpadu na kilometr čtvereční. Jde zejména o plastový odpad, který sem dováli proudy z pobřeží. Odmyslíme-li se ovšem ostrov z odpadků, Sargasové moře se vyznačuje pokojní a krásnou modrou vodou, přičemž volným okem klidně dohlédnete až do hloubky 60 metrů.

curiosity, atlasobscura
0
Uložit článek
Komentovat ( 0 )