Observatórium IceCube, foto: IceCube/NSF

Vědcům se nepodařilo odhalit zdroj detekovaných neutrin. Jak tvrdí, možná přišel čas na "exotičtější" myšlenky.

Na jižním pólu se hluboko v útrobách země věčného ledu nachází jeden z nejpodivnějších teleskopů, které člověk vytvořil. Antarktida je totiž domovem observatoře IceCube, jehož úkolem je sledovat jediné specifické částice. O Neutrinech toho málo víme, stále jsou však obrovskou záhadou.

Neutriny jsou elementární částice s mimořádně malou hmotností (v klidném stavu je téměř nulová, pozn.red.) Bez jakéhokoliv elektrického náboje. Vědci v současnosti znají několik různých zdrojů neutrin. Vznikají například při výbuchu supernovy, či při vzájemném působení kosmického záření a atmosféry. Nedávno detekované signály a analýza dat z observatoře IceCube však podle vědců naznačují, že je nutné začít zvažovat další vysvětlení, které mohou zahrnovat i nové exotické fyzikální myšlenky, informují v tiskové zprávě observatoře.

Observatoř IceCube, foto: IceCube/NSF

Observatoř IceCube, která se nachází na jižním pólu má jediný úkol. S pomocí 5 160 optických senzorů pohřbených pod antarktickým ledem hledá signály, které poukazují na přítomnost neutrin. Jak však informují vědci, IceCube není jediným antarktickým experimentem na hledání neutrin. Je tu ještě ANITA – anténa, která díky balónu letí nad Zemí a pátrá po radiových vlnách, které vznikají po nárazu vysokoenergických neutrin o ledovou pokrývku Antarktidy. A právě tyto dvě zařízení přiměly vědce přemýšlet nad posunutím hranic fyziky.

Experiment ANITA totiž zachytil několik signálů a všechny vykazovaly znaky toho, že pocházejí právě z vysokoenergických neutrin. Směr, z jakého ale signály přicházely, překvapilo i samotné vědce. Signály nepřicházely z vesmíru, ale směrem od Země a naznačovaly, že vysokoenergické neutrina právě „prošly“ většinou naší planety.

Dokončování výstavby observatoře IceCube (2011), foto: Archív TASR

Při neutrinách obecně to není nic neobvyklého. Neobvyklé je to však pro vysokoenergické částice. „Obecně se říká, že neutrina jsou jakýsi“ duchové „. Může za to pozoruhodná vlastnost, díky které dokáží tyto částice projít materiálem, aniž se rozpadly, “ vysvětluje v tiskové zprávě Alex Pizzuto, který je jedním z hlavních autorů studie. Po zachycení signálů anténou ANITA se tak vědci rozhodli pátrat po jejich zdroji v databázi observatoře IceCube.

Prozkoumali osm let záznamů shromážděných antarktickou observatoří, no zdroj neutrin, které prošly skrz planetu Zemi nenašli. V konečném důsledku to znamená, že se vědcům nepodařilo dopátrat ke zdroji vysokoenergických neutrin zachycených anténou ANITA. „Myšlenku, že tyto události pocházejí z konkrétního intenzivního zdroje můžeme vyloučit. Šance, že ANITA signál zachytí, no IceCube ne, je velmi nízká, “ vysvětluje Anastasia Barbano z univerzity v Ženevě a spoluautorka studie.

Dokončování výstavby observatoře IceCube (2011), foto: Archív TASR

Když anténa ANITA zachytí signál pocházející z neutrina, vědci mají tři možnosti interpretace. Buď se jim podaří určit zdroj, odkud neutrino pochází (což se v tomto případě nepodařilo, pozn. red.), Odhalí systémovou chybu nebo napadají fyziku Standardního modelu (soubor teoretických poznatků o elementárních částicích).

„Pokud jsou sledovány události skutečné a nejde o chybu, mohly by poukazovat na fyziku za Standardním modelem,“ shrnuje výsledky studie Pizzuto. Autoři však hovoří také o tom, že na vyslovení velkých závěrů budou nutné další experimenty.

0
Uložit článek
Komentovat ( 0 )